Torsdag 21. mars 2024 kl 2000 i selskapslokalet i Heimdalshallen.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes inn til Styret innen 7. mars 2024. Sakene sendes via kontoret@heimdalif.no.

 

Vel møtt!