Heimdal FK søker ny sportslig leder som får hovedansvaret for å følge opp klubbens fotballaktiviteter, videreutvikle Heimdal fotball som en breddeklubb samt lede klubbens trenerapparat.

 

Sportslig leder har følgende oppgaver:

* Lede og utvikle sportslig utvalg

* Administrativt ansvarlig for trenere, oppmenn og dommere

* Planlegge og lede trenerforum

* Være Heimdal fotball sitt bindeledd mot Norges fotballforbund, både regionalt og nasjonalt

* Rekruttere trenere.

* Planlegge og gjennomføre kompetansehevende aktiviteter for trenerapparatet i regi av klubb og forbund

* Ansvarlig for at utvikling skjer i hht sportslig plan vedtatt av styret i Heimdal fotball.

 

Krav til Stillingen:

* Trenerkurs og -erfaring fra barne- og ungdomsfotball

* Idrettsutdannelse er ønskelig

* Erfaring som spiller og trener vil vektlegges

 

Stillingen rapporterer til styret i Heimdal fotball.

 

Søknad med CV sendes til kontoret@heimdal-fotball.no

Søknadsfrist: snarest

 

Kontaktinformasjon: Frode Aalberg tlf:958 69 626