Årsmøte i Heimdal IF blir avholdt torsdag den 11.april 2019  kl 1900 i selskapslokalene i Heimdalshallen.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen torsdag 28. mars 2019. Sakene sendes kontoret@heimdalif.no

 

Sakspapirer er tilgjengelig ved henvendelse til kontoret@heimdalif.no