Invitasjon til idrettsskole (allidrett) for alle 1. klassinger ved Stabbursmoen skole.