Dette har tatt litt tid i år, da det har vært store utfordringer med å få tildelt tid i gymsal.

Allidrett, som de fleste kjenner til, har nå fått nytt navn. Nå heter det idrettsskole.

Norges Idrettsforbund har besluttet at det i de neste årene skal satses ekstra på å få på plass idrettsskoler i alle idrettslag i hele Norge. Dette for å skape økt fokus på breddeidrett til de minste barna. I denne forbindelse er det også bevilget ekstra midler øremerket idrettsskolen i hver klubb. Dette er jo fantastisk, for da kan vi vinne på enda mer sammen med barna.Jeg har blitt spurt av Heimdal IF om jeg kunne tenke meg å ta på meg ansvaret og koordinering av idrettsskolen for Heimdal IF dette skoleåret og det har jeg takket ja til. Som følge av dette kommer jeg også til å jobbe for å få på plass tre grupper for idrettsskolen i år. En gruppe for 1. klassingene på Stabbursmoen skole, en gruppe for 1. klassingene på Breidablikk skole og gruppe for førskolebarna i sonen. Sistnevnte gruppe skal koordinere og planlegge sine aktiviteter selv.Vedlagt vil dere finne invitasjon til idrettsskole samt litt praktisk informasjon.NB! Påmeldingsfristen er satt til fredag 25. oktober 2013 og gjelder bare for 1. klassinger ved Stabbursmoen skole.Jeg håper å se alle barna på den første økta mandag 28. oktober 2013 kl 1715. Jeg gleder meg masse!!!Hilde Sørø

koordinator Idrettsskole Heimdal IF

mobilnr 980 24 347

E-post; hilde.soro@eplehuset.no