De rødgrønne partiene sikret i bystyret torsdag 19. mai penger til riving av Heimdal Samfunnshus.

Nå gjenstår kun avklaring av leieavtale med kommune for skole, barnehager o.a før HIF kan starte bygging av ny flerbrukshall på Heimdal til høsten.

På grunn av ulike tidsfrister rekker sannsynligvis ikke Trondheim kommune å rive bygget før ferien.

Iflg arbeidsgruppa for ny hall blir tidligste oppstart med bygging da oktober 2011

Trondheim kommune har for andre år på fått et solid overskudd som gir rom for å disponere årsoverskudd i saken som behandles i kveld. Rådmannen har i sin innstilling satt av 7 millioner til akuttpost for 2011. Det er av denne posten bystyret ber rådmannen sørge for at det bevilges tilstrekkelige midler til å rive de gamle bygningene som gir Heimdal Idrettsforening muligheten til å starte bygging av ny flerbrukshall allerede til høstel. Det er enda ikke klart hvor mye dette vil koste, men beløpet vil ikke overstige akuttposten.

Jeg er glad for at god økonomistyring og et godt årsresultat gjør at vi kan  rive det gamle bygget og legge til rette for at Heimdal idrettsforening allerede til høsten kan komme i gang med bygging av ny flerbrukshall, sier ordfører Rita Ottervik.

Kommunen vil i løpet av mai avklare leieavtale for skolebruk som er den siste avklaringen som må til etter at både kommunen og staten har avklart sine bevilgninger til prosjektet.


Vi har et godt samarbeid med Heimdal idrettsforening og de er utrolig dyktige til å jobbe fram dette prosjektet påpeker ordføreren.