Det ble torsdag 03.01 vedtatt av ekstraordinært årsmøte i Heimdal IF å gjennomføre bygging av Heimdalshallen.


Det vil i den nærmeste fremtid bli inngått avtale med entrepenør om oppføring av hallen.  


Vi tar sikte på ferdigstillelse i slutten av april 2014.


En fin åpningsfest vil da være å feire 17. mai 2014 i Heimdals nye storstue.