Melhusbanken gjennomførte før jul en dugnad blant de idrettslag de er med og støtter, og dette må vel være den enkleste dugnaden vi har fått være med på.

For hver «likes» av Melhusbanken på facebook fikk klubben 100 kroner. (kun en stemme pr.pers. ble registrert)  


279 av HIF sine medlemmer var med på dette, og omregnet i kroner blir dette da kr. 27 900,- til oss. Dette er selvsagt penger som skal komme våre medlemmer til gode. 

Styret i HIF vil sette av disse midlene til en flott åpningsfest/aktivitetsdag for alle våre medlemmer, unge som gamle, når vi om et drøyt år åpner vår nye storstue, Heimdalshallen. 


HIF retter en stor takk til Melhusbanken for et flott initiativ.   


For Styret.   

Ingvar Sund 

Leder HIF