HIF » Om klubben » Om Heimdal  
  Søk        Logg inn  | 
<  HIF Sponsor    


Samarbeidspartnere HIF 

 

 


   
<  Om Heimdal    

Stedet som i dag er kjent som Heimdal er bygd opp på et 4 -5000 dekar stort myrområde.

I 1859 ble det første kombinert bolighus og gjestgiveri satt opp av Jan Ditlev "Balle" Blom, som regnes som Heimdals grunnlegger. Han kalte sin eiendom Heimdal og slik oppsto navnet på det vi i dag forbinder med Heimdal.

Balle Blom etablerte seg det samme året som veien mellom Trondheim og Klett sto ferdig. Jernbanen var ferdig i 1864, med flott stasjon, med eget parkanlegg.

Vår venn Balle Blom var også den første til å etablere en butikk, som ble satt opp i Rostendalen (der Esso Heimdal er i dag). Butikken var velassortert og man fikk det som var nødvendig i de dager.

Starten på næringslivet var utvinning av torv til brensel. Dette utviklet seg til å bli stor industri med mange firma involvert.
Heimdal sentrum mot nord med Sivert Tonstadsv på skrå oppover
Bilde 1: Juli 1952. Heimdal sentrum mot nord med Sivert Tonstadsv på skrå oppover

Stadig flere flyttet til Heimdal, som ble sentrum for bygdene omkring og kommunesenter for Leinstrand og Tiller. Heimdal har aldri vært egen kommune.

Området ble oppdaget av Trondheims bedrestilte og de bygde sine sommerhus her oppe. Handelsfolk på østsiden, industrifolk på vestsiden.

Balle Blom var ikke kar om å følge utviklingen, gikk konkurs og endte som bybud i Trondheim.

I 1900 åpnet Heimdal Meieri i den bygningen hvor G sport er i dag.

I 1910 inntok bilen området, da et Trondheimsfirma fikk frakte varer hit.

I 1916 søkte skyssholder om å få kjøre automobil. Lensmann Stav uttalte om søknaden; "Automobil synes at ha fremtiden for seg og da faar man vel venne seg til den uden modstand."

 

Bilde 2: Juli 1952. Heimdal sentrum motøst med Lundamobakken til høyre oppover i bildet

Utviklingen fortsatte og innbyggertallet steg raskt.

I 1929 ble Heimdal Idrettslag stiftet, som var bygd rundt arbeiderbevegelsen. Senere, kom Heimdal Idrettsforening. De slo seg sammen til en idrettsforening i 1940.

Kafelivet må ha vært spennende på 1930 tallet, da vi fikk kafé Døden. Opphavet for navnet er ikke kjent. Den lå i den bygningen hver Tinas blomster/Sivertsen Sport var i og hvor nå butikksenteret som huser Rema ligger.
Nærmeste kafé lå i den bygningen som huser Heimdal Optik i dag og ble kalt cafe Livet.

Krigsårene var rolige, selv om tyskerne bygde noen brakkebyer.

I 1950 ble den første organiserte boligbyggingen gjennomført, kjent som Jernbanebyen. Vi ser i Bilde 1 at tomannsboligene langs Sivert Tonstadsvei begynner å ta form.
I 1964 kom kommunesammenslåingen med Trondheim.

I dag fremstår Heimdal som en moderne forstad til Trondheim, med alle de butikker og serviceinstitusjoner som er nødvendig.


Bilde 3. Juli 1952. Heimdal sentrum mot vest med Ringvålveien oppover i bildet

En stor takk til "gammellensmann" Stav som ga de historiske fakta.