Arrangementet retter seg mot barn og unge  opp til 15 år og vil være på lørdager mellom kl 1800 og kl 2200.

Aktivitetene vil i hovedsak foregå i en av hallene. Det vil bli lagt vekt på fysisk aktivitet og tilpasset de som møter opp. Det er også mulig å sette seg ned med tradisjonelle brettspill for de som ønsker det.

Arrangementet er selvfølgelig rusfritt og det er nulltoleranse for all bruk av rusmidler.

Det vil være aktivitetsledere tilstede hele kvelden og i tillegg vil det være ordinære tilsynsvakter i hallen. Kiosken vil også være åpen.

Følgende datoer er satt for inneværende skoleår (det kan bli endringer):

Oktober; 4. og 18.

November; 22. og 29.

Desember; 6. og 13.

Januar; 10. og 31.

Februar; 7. og 21.

Mars; 7. og 21.

April; 11. og 25.

Mai; 9. og 23.

Juni; 6. og 20.