Allidrett er for barn i alderen 5 år (født 2016) til 6 år (født 2015) på Heimdal. 

Det blir holdt et informasjonsmøte for foresatte til barn som kan ha lyst til å være med på dette.

 

Møtet er kl 19 i vrimleområdet ved kiosken i 1. etasje. Benytt hovedinngangen (rød dør).

 

Vi må ta høyde for at allidretten for 2021/22 kan bli noe annerledes fordi vi må tenke på smittevern i en god stund fremover.

 

Målet med møtet er å informere foresatte om hva allidrett går ut på, og hvordan det organiseres. Vi er avhengig av at det melder seg foresatte til å ha ansvar for gruppene. HIF bistår med å planlegge, og vi har satt av tid i hallen for gruppene. 

 

Det er satt av tid i basishallen tirsdager fra kl 16 til 18.

5-åringer kl 16 - 17

6-åringer kl 17 - 18

 

Vi må ha foresatte som tar ansvar og koordinerer treningene. Det vil bli mulighet til å hente inn instruktører hvor vi ser det er naturlig. Foresatte som ønsker å bidra melder seg til allidrett@heimdalif.no ved første anledning.

 

Vi legger vekt på:

- At aktivitetene skal være basert på lek og glede.

- Vi kjører de samme aktivitetene flere ganger for å få inn gjenkjenning og progresjon.

- Skape trygghet med faste oppstarts- og avslutningsrutiner hver gang, samling hos ledere når det blåses i fløyta, prat om dagens aktiviteter, regler

 

For spørsmål ta kontakt med allidrett@heimdalif.no