Prosjekt «Heimdalshallen»


Fasade mot Breidablikk skole

Fremdriftsplan(oppd 25.10.12):

· Reviderte tilbudsdokumenter planlegges distribuert 31. oktober.

· Tilbudsfrist vil bli satt til ultimo uke 47.

· Entreprenør kontrahert i desember 2012.

· Oppstart på byggeplass ca 1. mars 2013

· Ferdigstilling av hall: 1. mars 2014

Prosjektet:
Etter en lang og til tider hektisk periode, begynner vi nå og se slutten på forprosjektet av «Heimdalshallen». På grunn av justeringer med bakgrunn i innspill fra departementet og andre instanser har anbudsfristen blitt utsatt noe, men vi er nå kommet så langt at nødvendige papirer straks er klar for utsending.

Som mange har fått med seg er prosjektet blitt debattert vidt og bredt i enkelte medier,
så vi ønsker her å si litt om hva våre tanker om prosjektet er, og veien frem til i dag.

HIF har i lang tid engasjert seg i reguleringsplanene for området. Dette for å sikre at det ikke skulle bli regulert til boliger, men fortsatt være et område for idrett og kultur.
 
Vedtaket som ble gjort av Trondheim kommune satte fart i arbeidet med at vi kunne realisere planene om å bygge eget klubbhus/hall slik at vi kunne komme oss ut av de utrangerte lokalene som har vært tilholdssted i mange år. For å kunne samordne å drive et idrettslag på vår størrelse har vi behov for nye og funksjonelle lokaler. I tillegg vil en ny og lekker fleridrettshall gi rom for mye annen aktivitet i området

Før vi gikk i gang med prosjektarbeidet måtte en driftsavtale med Trondheim kommune på plass. Uten denne driftsavtalen ville det ikke vært mulig å få på plass finansieringen for prosjektet.

Når avtalen var på plass startet arbeidet for alvor med hjelp av rådgivere og arkitekter. Dette har vært en hektisk prosess, og vi har i dag kommet dit at vi har tegninger som ligger til grunn for et anbud, (tegninger ligger vedlagt.) 

I driftsavtalen er det Trondheim kommune som skal fordele leietiden ut fra søknad fra ulike kulturinstanser på Heimdal. HIF vil selvsagt følge opp avtalen med Trondheim kommune og tilby tid i bygget til nærmiljøkulturen på Heimdal. Avtalen med Trondheim kommune er pr.d.d. 12 timer pr. uke, men HIF er åpen for å forhandle på å øke rammen på timeantallet.

Bygget vil i 1.etg. inneholde:
Inngangsparti med kiosk/kafeteria på 172 kvm, dette vil være den daglige møteplassen/hjertet i klubben.
Et driftskontor, to møterom og klubbkontor. Håndballhall på. 1.250 kvm med tribuneplass til ca.300 personer og nødvendige garderober.
I tillegg vil det være en hall hvor skolen, kor, korps o.l. kan ha konserter og fremføringer. To basishaller på til sammen 1020 kvm. for ulike idrettsaktiviteter vil ligge på samme plan, dette er også arealer som kan benyttes til ulike kulturelle aktiviteter.

 2.etg. inneholder:
Styrketreningsrom på 200 kvm. Tanken her er at man kan kjøpe seg et månedskort og trene både på dag og kveldstid, dette vil ikke bli et nytt 3T, men et sted for de som ønsker et enklere alternativ.

I tillegg er det et areal på ca. 350 kvm. Dette inneholder inngangsparti/garderobe, sittegrupper, to møterom, kjøkken og festsal.

Her har vi lagt inn takhøyde på 3,5 m, med tanke på akustikk og lyd. Dette er plassen for klubbens egne arrangementer samt øvingslokale for kor, korps og annen kulturell aktivitet. Dette arealet er også tenkt som utleieareal til konfirmasjoner, bursdager o.l.

Hallen vil også være et flott samlingspunkt på 17.mai, der Breidablikk skolemusikkorps selvfølgelig vil få muligheten, om de ønsker det til å føre 17.mai – tradisjonen videre.
Alt i alt så tror vi at vi med dette vil få et bygg som kommer Heimdals befolkning til gode i mange mange år fremover.

Ingvar Sund                 Terje Woldseth
Leder HIF                     Leder Arbeidsgruppa