Torsdag 22. april kl 1900 i selskapslokalene i Heimdalshallen.


Ut i fra gjeldende COVID19 retningslinjer er det plass til maksimum 50 personer og vi vil sørge for at smittevernsregler ivaretas med riktig avstand mellom stoler, tilgjengelig håndsprit osv. Vi håper på deltakelse fra håndball, fotball, ski, allidrett, aktive og medlemmer av treningssenteret (og dermed HIF medlemmer) som vil høre status i HIF, samt gi innspill til videre drift av Heimdal Idrettsforening.

 

Årsmøtepapirene er vedlagt innlegget her og vil også være tilgjengelig på selve møtet.

 

Heimdal IF årsmøtepapirer 2021

Heimdal IF årsmøtepapirer 2021, regnskap

Heimdal IF årsmøtepapirer 2021, revisors beretning

Heimdal IF årsmøtepapirer 2021, budsjett, organisasjonskart og Valgkomiteens innstilling

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Petter Røkke

leder Heimdal Idrettsforening