Årsmøte i Heimdal IF blir avholdt torsdag den 22. april 2021 kl 1900 i selskapslokalene i Heimdalshallen. Vi vil følge gjeldende retningslinjer ang. smittevern når det gjelder avstand, munnbind og håndvask/desinfisering av berøringsflater. 

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes inn til styret innen 8. april. Sendes inn via kontoret@heimdalif.no

 

Sakspapirer vil bli tilgjengelig ved henvendelse til kontoret@heimdalif.no den 15.04