Vi minner om retningslinjene som gjelder:

 

- Alle MÅ bruke eget adgangskort og det er ikke tillatt å slippe inn andre på sitt kort. Dette sikrer registrering av hvem som er tilstede til enhver tid.

- Det skal være 2 meter avstand mellom alle aktive. Dette må hver enkelt ta ansvar for selv også.

- Apparater og utstyr skal rengjøres både før og etter bruk.

- Ta vare på hverandre og vis hensyn! Det er lov å si fra til hverandre, minne hverandre på disse reglene. På det viset sikrer vi at vi kan holde senteret åpent videre og at alle føler seg trygge når de trener.

- Munnbind er påbudt i hallen, med unntak av når idrett/trening utøves.

 

For andre brukere som driver organisert aktivitet i hallen, har de egne retningslinjer å forholde seg til (håndball, fotball, korps). Trenere og lagledere skal selv følge sine lag inn og ut av hallen, smittevernsvakten er ikke en dørvakt.

 

Basishallen vil fortsatt ikke leies ut til private, vi prioriterer egne lag og organisert aktivitet.

 

Dette gjelder da ut februar måned.