Årsmøte i Heimdal IF blir avholdt torsdag den 19.april 2018  kl 1900 i selskapslokalene i Heimdalshallen.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen torsdag 05. april 2018. Sakene sendes kontoret@heimdalif.no