Vi trenger ansvarlig/koordinator og trenere for å fortsette med allidrett for Heimdal IF i høst. Vi oppfordrer  alle foreldre som har lyst til å bidra, slik at de aller minste barna får et treningstilbud, om å ta kontakt med HIF v/Hilde Sørø for mere informasjon om de ulike rollene. 

 

I utgangspunktet handler det om å lage en treningsplan, sørge for å leie inn eksterne instruktører, være tilstede og hjelpe og koordinere på treningene. 

Om du har lyst til å bidra slik at vi kan få opprettholdt tilbudet om allidrett i HIF, ta kontakt med: Hilde Sørø på tlf 98024347 eller e-post: hmsoro@gmail.com. 

 

Allidrett får tildelt treningstid i Heimdalshallen.