Årsmøtet i Heimdal IF blir avholdt torsdag 16. mars 2023 kl 1900 i selskapslokalet i Heimdalshallen.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes inn til styret innen 2. mars 2023. Sakene sendes via kontoret@heimdalif.no. 

 

Sakspapirene blir gjort tilgjengelig på våre nettsider senest 9. mars 2023.