Disse retningslinjene (se dokument på linken herunder, side 10) har et eget punkt om ubemannede senter som sier følgende;
- økt merking på gulv for å markere avstand
- tilstrekkelig renhold
- flere synlige smittevernplakater
- begrensning på antall i treningssenteret
- tilstrekkelig bemanning og tilsyn

Vårt senter er kun basert på at alle medlemmer har egen tilgang og vi har per i dag ingen ordning for å kontrollere antall som er i salen samtidig. Videre har vi heller ingen bemanning som kan føre tilsyn.

Dermed må vi dessverre holde treningssenteret stengt inntil videre, men vi håper det kommer retningslinjer som gjør at vi kan åpne fra og med august.

All fakturering av medlemmer er selvsagt stanset inntil videre.

mvh
HIF Styret

 

Link til Virke: https://www.virke.no/globalassets/3.bransjer/service-og-kultur/trening/virke-smittevernbrosjyre-treningsvirksomheter.pdf?fbclid=IwAR1KcwzsHajQlXGxOq6LAyHFR9F8MvASO6NC1juHgxKpETzm_eIk5cZ9kAg